Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Ymgynghoriad strategaeth

Mae Strategaeth Ymchwil Canser Cymru’n cael ei datblygu, yn barod i’w chyflawni erbyn 2020, yn sgil yr argymhelliad yn y Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser. Dechreuodd y gwaith ym mis Awst 2018, ac mae’n cael ei arwain gan Rwydwaith Canser Cymru, Canolfan Ymchwil Canser Cymru a Chynghrair Canser Cymru. Mae’r strategaeth yn manylu ar sut y gall gweithwyr proffesiynol ddatblygu a chymhwyso ymchwil i wella deilliannau ar gyfer cleifion canser yng Nghymru a thu hwnt.

Mae gwybodaeth ar Strategaeth Ymchwil Canser Cymru ar gael yma. Mae drafft y strategaeth ar gael yma neu islaw.

Rydym yn awyddus i glywed eich barn ac mae'r ymgynghoriad bellach wedi agor tan 31 Ionawr 2020. Mae hwn yn gyfle i chi effeithio ddatblygiad y Strategaeth Ymchwil Canser yng Nghymru.
Gallwch rannu eich barn trwy ein harolygon ar-lein gan ddefnyddio'r lincs isod:

 

Mae croeso i chi gwblhau'r ddau arolwg os ydych chi am rannu'ch barn broffesiynol yn ogystal â'ch barn fel aelod o'r cyhoedd.

Gallwn eich sicrhau y bydd yr holl atebion yn parhau’n ddienw.

Rydym hefyd wedi cynnal tri digwyddiad ymgynghori ledled Cymru a byddwn yn rhannu ein canfyddiadau o'r gweithdai hyn cyn bo hir.

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach am y Strategaeth Ymchwil Canser yng Nghymru, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, plis cysylltu â ni ar WCRC@cardiff.ac.uk.