Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Amdanom ni

Ein gweledigaeth:

Ein nod yw gweithio gyda chleifion canser a phartneriaid eraill er mwyn datblygu a chyflawni rhagoriaeth ymchwil sydd o fudd i iechyd a lles pobl yng Nghymru a thu hwnt. 

Researcher

Yng Nghanolfan Ymchwil Canser Cymru rydym yn gwneud ac yn cefnogi ymchwil o’r radd flaenaf, o fainc y labordy drwodd i erchwyn gwely’r claf ac i mewn i’r gymuned. Rydym yn gweithio i wella deilliannau i gleifion ar bob cam, o’r diagnosis cynnar drwy driniaeth i oroesi a gofal diwedd oes, gyda phwyslais ar gynyddu triniaethau a chynnal ansawdd bywyd fel ei gilydd. Rydym yn canolbwyntio’n bennaf ar feysydd angen clinigol er budd cleifion a’r cyhoedd.  

Rydym yn parhau i adeiladu cymuned ymchwil canser gynaliadwy sy’n ymestyn y tu hwnt i ffiniau Cymru er mwyn gwneud cyfraniad unigryw i’r ymdrech fyd-eang i leihau baich canser. Rydym yn datblygu ymyriadau newydd i wella’r deilliannau i gleifion, o fewn GIG Cymru ond hefyd drwy wasanaethau gofal iechyd eraill ledled y byd. 

Mae gan Gymru boblogaeth unigryw: prin mae demograffeg y wlad yn amrywio ac oherwydd ei bod hi’n fach mae’n haws ei hastudio na’r rhan fwyaf o wledydd. Ynghyd â gofal iechyd wedi’i ddatganoli, drwy GIG Cymru, mae hyn yn ein rhoi mewn safle rhagorol i wneud ymchwil i’r boblogaeth. 

Mae cylch gorchwyl eang ein hymchwil yn sicrhau ein bod yn gwella deilliannau ar hyd pob rhan o daith claf canser. Mae’r diagram isod yn darlunio sut mae ein pedair ffrwd gwaith wedi’u strwythuro i helpu cleifion ar bob cam o’r ffordd.