Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Beth fyddwn ni'n gwneud yng Nghanolfan Ymchwil Canser Cymru

Byddwn yn cyflawni a chefnogi ymchwil canser o'r ansawdd gorau, o ymchwil labordy cynnar trwodd i ofal lliniarol, gan ganolbwyntio ar feysydd pwysig o angen clinigol er budd cleifion a'r cyhoedd. Rydym yn ganolfan ymchwil canser gynhwysfawr â briff Cymru gyfan ac arweiniad GIG clinigol ac academaidd cryf. Byddwn yn cyflawni a chefnogi ymchwil canser o'r ansawdd gorau, â ffocws ar gydweithio, deilliannau i gleifion a rhagoriaeth fel gofyniad isafswm.

Ein Partneriaid

LC
NHS Cymru
Prifysgol Abertawe
Prifysgol Bangor
Prifysgol Caerdydd
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Cylchlythyr

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau ein hymchwil, i glywed am ddigwyddiadau a'n gwaith ymgysylltu.