Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Treialon clinigol cyfnod cynnar (Cyfnod I)

Hyd yn ddiweddar, bu'n anodd i gleifion yng Nghymru gael mynediad at therapïau arloesol. Bydd y pecyn gwaith hwn yn parhau i ddatblygu isadeiledd i wella mynediad at dreialon clinigol cyfnod cynnar. Nod y gwaith yw gwella mynediad at ymchwil ar gyfer cleifion yng Nghymru â thiwmorau solid a malaenedd haematolegol ar gyfer opsiynau triniaeth newydd trwy amrywiaeth o astudiaethau cyfnod cynnar ansawdd uchel.

Bydd yr ymchwil yn adeiladu ar gydweithio rhwng timau canser yng Nghymru, gan arwain at astudiaethau cyfnod cynnar newydd. Bydd yr astudiaethau hyn yn cynnwys ymchwil cymhwyso ac i'r gwrthwyneb o gymhwyso. Ymchwil cymhwyso yw'r broses o ddod â meddygaeth newydd ei datblygu o fainc y labordy i ochr gwely'r claf. Bydd y pecyn gwaith hwn yn defnyddio'r cylch llawn, yn mynd ag ymchwil o'r fainc i'r ochr gwely ac yn ôl eto, gan ganiatáu ymchwilwyr i ddeall effaith lawn eu gwaith ar gleifion.

Cysylltwch â:
Dr Steven Knapper (Canserau haematolegol)
KnapperS@Cardiff.ac.uk

Dr Robert Jones (Tiwmorau solid) 
Robert.Jones14@Wales.nhs.uk