Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Datblygiad cyffuriau a systemau model

Bydd y pecyn gwaith hwn yn golygu darganfod a datblygiad cynnar moleciwlau cyffuriau ymgeisiol newydd o labordai yng Nghymru. Bydd y rhaglen yn symud y moleciwlau cyfnod cynnar hyn ymlaen i ddatblygiad cyn-clinigol, gan ganolbwyntio ar waith mewn systemau model canser i gynhyrchu data i gefnogi gwerthusiad clinigol yn y dyfodol.

Fel enghraifft o waith sydd eisoes yn mynd rhagddo yng Nghaerdydd, mae'r Sefydliad Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd (Richard Clarkson) mewn cydweithrediad ag Ysgol Fferylliaeth y Brifysgol (Andrea Brancale ac Andrew Westwell) wedi darganfod cyfrwng gwrth-metastatig newydd sydd mewn datblygiad cyn-clinigol ar hyn o bryd. Lledaeniad tiwmorau i organau hanfodol fel yr iau, yr ymennydd a'r ysgyfaint, sef metastasis, yw'r prif reswm pam y bydd pobl yn marw o ganser. Bydd y rhaglen waith hon yn adeiladu ar y cynnydd ffantastig a wnaethpwyd eisoes, yn y pen draw yn ceisio mynd â chyffur ymgeisiol gwrth-metastatig newydd i dreialon clinigol.

Cysylltwch â:
 Dr Andrew Westwell
WestwellA@Cardiff.ac.uk