Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Strategaeth Ymchwil Canser Cymru Gyfan

Mae Cymru'n cynnal rhywfaint o waith ymchwil sy'n arwain y byd ym maes canser, ac mae menter newydd wedi'i sefydlu er mwyn cryfhau deilliannau'r genedl. Bydd datblygu strategaeth genedlaethol yn uno meysydd amrywiol ymchwil canser a gynhelir yma, a chynnig triniaethau ar gyfer canser i gleifion cyn gynted â phosibl. Mae strategaethau ymchwil canser yn cael eu datblygu ar draws y DU, ac mae Cymru'n falch o allu ychwanegu at y gwaith gwych a wnaed yn y maes hwn.

Cynghorwyd yn y Cynllun Darpariaeth Canser ar gyfer y GIG y dylai GIG Cymru ddatblygu Strategaeth Ymchwil Canser ar gyfer Cymru (CReSt Cymru). Daeth yr Athro John Chester(Canolfan Ymchwil Canser Cymru), yr Athro Tom Crosby (Rhwydwaith Canser Cymru) a Richard Pugh (Cynghrair Canser Cymru) at ei gilydd i arwain y strategaeth hon gyda chynrychiolwyr o amrywiaeth o gefndiroedd ymchwil a gofal. Bydd y strategaeth yn adlewyrchu blaenoriaethau ac uchelgeisiau cleifion, elusennau, sefydliadau'r GIG, prifysgolion, y diwydiant fferyllol a Llywodraeth Cymru, ac yn gosod nod cyffredin ar gyfer ymchwilwyr canser yng Nghymru dros y 10 mlynedd nesaf. 

Lansiwyd proses ymgynghori blwyddyn mewn hyd er mwyn pennu argymhellion ar gyfer:

  • Cynyddu treialon masnachol ac anfasnachol, gan ddwyn mwy o arian i Gymru a gwella mynediad cleifion i driniaethau o'r radd flaenaf
  • Cefnogi treialon canser sydd wedi'u harwain gan Gymru ac astudiaethau eraill wedi'u dylunio'n dda
  • Hyrwyddo pwysigrwydd Ymchwil a Datblygu a galluogi staff y GIG i gymryd rhan mewn gwaith ymchwil
  • Cynnal ymchwil â'r budd pennaf ar gyfer cleifion

Gwaith Eleanor Webber ar gyfer Canolfan Ymchwil Canser Cymru yn ogystal â Rhwydwaith Canser Cymru. Mae hi'n rhan o'r tîm sy'n gyfrifol am ddarparu'r strategaeth. Meddai, "Mae'n hynod gyffrous cefnogi strategaeth mor bwysig, drwy ddwyn y gymuned ymchwil canser ynghyd er budd cleifion canser yng Nghymru". Os oes diddordeb gennych mewn dysgu rhagor am y strategaeth, neu os hoffech rannu eich syniadau, cysylltwch â Chanolfan Ymchwil Canser Cymru drwy ebostio WCRC@caredydd.ac.uk

Blog

Bydd y diweddariadau diweddaraf ar y strategaeth yn ymddangos yn ein blog yma. Gwiriwch yn ôl yn rheolaidd am ddiweddariadau.

Digwyddiadau

Bydd y digwyddiadau strategaeth diweddaraf yn ymddangos yma. Gwiriwch yn ôl yn rheolaidd am ddiweddariadau.