Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Tîm

Hidlo
Andrew Westwell

Dr Andrew Westwell

Arweinydd Pecyn Gwaith

Arweinydd Pecyn Gwaith Datblygu Cyffuriau a systemau model

Gweld y Proffil
Annmarie Nelson

Dr Annmarie Nelson

Arweinydd Pecyn Gwaith

Arweinydd Pecyn Gwaith ar gyfer Gofal Lliniarol a Cefnogol

Gweld y Proffil
Awen Gallimore

Dr Awen Gallimore

Arweinydd Pecyn Gwaith

Arweinydd Pecyn Gwaith am Imiwnoleg Canser

Gweld y Proffil
David Ford

Prof David Ford

Arweinydd Pecyn Gwaith

Arweinydd Pecyn Gwaith am Integreiddio a Gwybodeg

Gweld y Proffil
James Powell

Dr James Powell

Arweinydd Pecyn Gwaith

Arweinydd Pecyn Gwaith Treialon Drwodd i  Ymarfer

Gweld y Proffil
Jim Fitzgibbon

Dr Jim Fizgibbon

Cynnwys Cleifion a'r Cyhoedd

Arweinydd Partner Lleyg Ymchwil

 

Gweld y Proffil
Jodie Bond

Jodie Bond

Swyddfa Cydlynu

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

 

Gweld y Proffil
Image coming soon

Julie Hepburn

Public & Patient Involvement

Lay Research Partner

Gweld y Proffil