Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Newyddion
17 Nov

Research Inspires ME: Prosiect Ymgysylltu Ysgolion

Ifor ap Glyn

Rydym yn falch iawn ein bod wedi derbyn grant ymgysylltu â’r cyhoedd gan Ymddiriedolaeth Wellcome i gynnwys disgyblion ysgolion uwchradd gydag ymchwil canser a llythrennedd mewn prosiect o'r enw RIME (Research Inspires ME).

Rydym yn datblygu dwy gerdd ffilm i ennyn diddordeb pobl ifanc (11-14 oed) mewn ymchwil canser. Defnyddir y ffilmiau’n rhan o becyn addysg i ennyn diddordeb disgyblion cyfnod allweddol tri mewn gwyddoniaeth gan ddefnyddio dulliau creadigol. Bydd y pecyn yn rhoi tasg i ddisgyblion ysgrifennu cerdd am ymchwil canser ar gyfer cystadleuaeth ledled Cymru; bydd y cerddi buddugol yn cael eu harddangos yn gyhoeddus yng Nghyfleuster Ymchwil Glinigol Ysbyty Athrofaol Cymru.  

Bydd y ffilmiau'n cynnwys beirdd enwog, sydd wedi cyfansoddi cerddi yn seiliedig ar sgyrsiau gyda'n hymchwilwyr. Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, sydd wedi cyfansoddi cerdd o'r enw Ailddychmygu a gyda'r bardd ffilm a enwebwyd gan BAFTA, Owen Sheers, sydd wedi cyfansoddi cerdd o'r enw The Song of Us (Cân Ni). 

Rydym wedi gorffen y ffilmio ar gyfer y prosiect ac ar hyn o bryd rydym yn datblygu'r pecyn addysg. Os byddai gan unrhyw ysgolion ddiddordeb mewn cymryd rhan yn natblygiad y pecyn, cysylltwch â Jodie Bond ar BondJ@Caerdydd.ac.uk. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan athrawon Saesneg, Cymraeg a gwyddoniaeth.

Bydd y prosiect hwn yn helpu disgyblion i ddatblygu gwell dealltwriaeth o beth yw canser a sut mae'n cael ei ymchwilio yng Nghymru. Ein nod yw chwalu mythau ac addysgu, yn ogystal ag ysbrydoli cenhedlaeth o ymchwilwyr canser yn y dyfodol i helpu i fynd i'r afael â'r afiechyd. Trwy ymgysylltu â disgyblion cyn iddynt wneud eu dewisiadau TGAU, ein nod yw dylanwadu ar ddyheadau gyrfa yn y dyfodol ar adeg ganolog yn eu haddysg.