Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Newyddion
1 Oct

Ein panel lleisiau cleifion

Dyddiadur Dawn

Rydym wrth ein bodd bod tri chlaf canser wedi penderfynu ymuno â ni yn ein digwyddiad lansio i rannu eu storïau. 

Pan wnaethom gyfarfod â'r cleifion wythnos neu ddwy yn ôl, rhannodd Dawn Fisher a Ceri Hopkins rai o'u profiadau o fyw gyda chanser. Mae Dawn yn artist o Abertawe, a chadwodd ddyddiadur gweledol o'i phrofiadau i'w helpu i ymdopi â'i diagnosis. Mae hi wedi cynnig rhannu rhywfaint o gynnwys ei dyddiadur isod:

Claf canser y fron o ogledd Cymru yw Ceri. Rhannodd hi ddyddiadur arall â ni, wedi'i ysgrifennu gan ei gŵr Paul. Yn ei ddyddiadur, mae'n cyfeirio ato'i hun fel "Nyrs Hopkins" ac at Ceri fel ei "glaf", ac mae'n esbonio manylion gofalu am rywun sy'n annwyl iddo â chanser mewn ffordd llawn hiwmor.

Dyma ddetholiad byr o'r dyddiadur:

Diwrnod 8-11: Ysgrifennaf i gyfleu fy niolch i Mr a Mrs Evans am ei gwneud yn bosibl i mi fynd efo fy nghlaf ar ei gwyliau i Ynys Môn dros y penwythnos. Roedd hi hefyd yn ddefnyddiol fy mod yn gallu rhannu ystafell wely â'm claf i alluogi i mi gyflawni fy ngwiriadau bob awr...

Roedd yn brofiad gwerth chweil tu hwnt, dwi'n teimlo, i ffrindiau’r claf weld nyrs broffesiynol yn gwneud ei ddyletswyddau dyddiol: bob amser yn barod; bob amser yn gwenu'n hapus; bob amser yn brysur. Nid yw gwaith nyrs byth ar ben! Ydych chi'n cytuno?

Diwrnod 12: Dywedir eich bod yn gwybod eich bod yn nyrs pan fyddwch chi'n darganfod eich hun yn betio ar lefel alcohol rhywun. Nid oes angen dweud bod pob bet i ffwrdd yma!

Diwrnod 13: Diwrnod 13 - Hmm! Beth yn fwy alla i ddweud? Mae'n edrych yn debyg ni fydd y dyletswyddau nyrsio drosodd yn fuan.  Diolch i Dduw fy mod wedi cwblhau'r hyfforddiant cymorth cyntaf yn y fyddin: Wyddoch chi, yr un pan wnes i redeg i ffwrdd ar yr olwg gyntaf o waed.

Cliciwch yma i ddarllen yr holl ddyddiadur.