Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Newyddion
21 Sep

Cynhadledd flynyddol Cyfeiriad Ymchwil y Dyfodol i weithwyr iechyd perthynol a nyrsys canser

A picture of speaker Dr Gillian Prue with the title Keynote Speech: Future Directions of Cancer Research. All Wales Cancer Nurse and AHP annual research conference 23 September 2021. Register today!

23 Medi, 1- 4pm, Zoom

Galw pob nyrs canser a gweithiwr iechyd perthynol! Rydym ni'n cynnal cynhadledd flynyddol Rhwydwaith Ymchwil Canser Gweithwyr Iechyd Perthynol a Nyrsys Cymru (WAHPN) ar 23 Medi rhwng 1 a 4pm. 

Bydd y digwyddiad ar-lein yn canolbwyntio ar gyfeiriad ymchwil canser yn y dyfodol yng Nghymru a thu hwnt, gyda phrif gyflwyniad gan y ffisiotherapydd Dr Gillian Prue ym Mhrifysgol Queens, Belfast.

Mae Gillian yn Ddarllenydd mewn Salwch Cronig, gyda'i hymchwil yn canolbwyntio ar atal canser, goroesi a lleihau symptomau sy'n gysylltiedig â chanser mewn ymchwil glinigol a phoblogaeth.

Fel ffisiotherapydd, mae ganddi ddiddordeb mewn 'ymarfer corff fel meddyginiaeth' a rôl gweithgaredd corfforol wrth atal a goroesi canser. Ar hyn o bryd, hi yw arweinydd Gogledd Iwerddon ar gyfer yr astudiaeth a gyllidir gan Movember ar ymarfer corff a goroesi mewn canser datblygedig y brostad.

Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys sesiynau blasu ymchwil o bob rhan o Gymru, diweddariad ar gynnwys y cyhoedd, yn ogystal â thrafodaeth ar fanteision annisgwyl COVID. Er na allwn gyfarfod wyneb yn wyneb eto, bydd digon o gyfleoedd i greu cysylltiadau newydd yn ein sesiynau gwib-rwydweithio a thrafodaethau grŵp.

Rydym ni'n croesawu nyrsys a gweithwyr iechyd perthynol o bob rhan o Gymru i ymuno a ni. P'un a ydych chi'n hyddysg mewn ymchwil neu'n hollol newydd i'r maes, rydym yn eich gwahodd i ymuno â'n digwyddiad a'n rhwydwaith, clywed am arfer gorau a chwrdd â gweithwyr proffesiynol o'r un anian.

Gallwch gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma. Os hoffech dderbyn diweddariadau a gwybodaeth gan y Rhwydwaith Nyrsys Canser a Gweithwyr Iechyd Perthynol ymunwch â'r rhestr bostio.

AGENDA LLAWN

13:00 Croeso - Dr Nichola Gale a'r Athro Jane Hopkinson 

13:10   Cyflwyniadau / gwib-rwydweithio

13:20   Sesiynau blasu ymchwil

·       Mrs Siwan Owen, (Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr  - Uwch Nyrs Glinigol Arbenigol  mewn hemoffilia) Rhwystrau a hwyluswyr crynodebau diwedd triniaeth

·       Stuart Foyle (Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe - Radiotherapi) Gwella profiad y claf wrth gynllunio radiotherapi

·       Sophie Harding (Canolfan Ganser Felindre) Fy Nhaith Ymchwil Fferylliaeth hyd yma

13:50   Jim Elliott - Eiriolwr dros Gleifion mewn Ymchwil Iechyd

14:05 Egwyl 

14:20   Manteision annisgwyl COVID – Kim Smallman, Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil (RDCS) De-ddwyrain Cymru

14:35   Prif anerchiad: Cyfeiriadau ymchwil canser yn y dyfodol - Dr Gillian Prue (Ffisio) QU Belffast

15:05   Trafodaethau grŵp

15:25 Adborth i'r grŵp

15:45 Gorffen