Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Newyddion
27 Oct

Dal i fyny â'n Hadroddiad Rhanddeiliaid Blynyddol 2021

A female researcher wearing a white coat is standing by a computer looking at a sample.

Y mis hwn, rhyddhaodd Canolfan Ymchwil Canser Cymru ei Hadroddiad Rhanddeiliaid Blynyddol ar gyfer 2020-2021.

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd i bawb, ac wedi cyflwyno heriau newydd, digynsail i'r dirwedd ymchwil canser yng Nghymru. Mae’r coronafeirws wedi cael effaith enfawr ar ein gwaith, a bydd yn dipyn o amser nes ein bod yn ôl i fusnes fel arfer.

Fodd bynnag, addasodd ein timau anhygoel o ymchwilwyr i'r argyfwng a phwyso ymlaen â'u gwaith hanfodol. Cafodd rhai, fel tîm yr Athro Alan Parker, eu secondio i weithio ar ddatblygu brechlynnau, gan ddefnyddio eu sgiliau penodol i ateb yr her fyd-eang. Arhosodd ein labordai ar agor gyda staff cyfyngedig ar y safle, ac roedd llawer o ymchwilwyr yn gallu parhau â'u prosiectau gartref.

Rydym wedi creu cysylltiadau newydd ac wedi cryfhau'r berthynas bresennol drwy ddigwyddiadau, grwpiau a chyfarfodydd ar-lein. Bydd y rhain yn ein sefyll mewn cyflwr da wrth i ni symud ymlaen i'n seithfed flwyddyn.

Diolch i ymroddiad ein hymchwilwyr a'n partneriaid ledled Cymru a thu hwnt, rydym wedi gallu parhau i berfformio a chefnogi ymchwil canser o'r safon uchaf.

Darllen yr adroddiad yma.