Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Newyddion
8 Dec

Beth yw'r heriau i ddod yn arweinydd ymchwil glinigol mewn canser yn y GIG yng Nghymru?

Survey

Mae ymchwil o bwysigrwydd strategol allweddol yn y GIG yng Nghymru. Mae gan gymuned glinigol canser GIG Cymru lawer i'w gynnig wrth wella ansawdd gofal a chanlyniadau ehangach i gleifion canser yng Nghymru a thu hwnt, trwy ymchwil glinigol. Mae Cancer Research UK yn awyddus i Unedau Treialon Clinigol adeiladu portffolio o dreialon. Mae'n ofynnol i arweinyddiaeth, gan gynnwys cefnogi a datblygu Prif Ymchwilwyr, gymryd rhan yn natblygiad a darpariaeth ymchwil glinigol canser. Gwnaethom gynnal arolwg byr i geisio deall rhwystrau i ddatblygiad arweinwyr o'r fath yn GIG Cymru.

Datblygwyd yr arolwg byr gan yr Athro Richard Adams o Ganolfan Ymchwil Treialon a ariannwyd yn graidd CRUK a Jodie Bond o Ganolfan Ymchwil Canser Cymru, mewn cydweithrediad â Dr Sue Channon a Dr Philip Pallmann o'r Gwasanaeth Dylunio ac Ymddygiad Ymchwil, (RDCS-South Dwyrain Cymru). Fe'i dosbarthwyd i'n rhestr bostio, holl dimau amlddisgyblaethol canser GIG Cymru a Rhwydwaith Canser Cymru ym mis Hydref 2020.

Cwblhawyd yr arolwg gan 80 o ymarferwyr, gan gynnwys oncolegwyr, llawfeddygon, nyrsys, ffisiotherapyddion, radiograffwyr, seicolegwyr a gwyddonwyr clinigol. Mae canlyniadau'r arolwg hwn yn dangos bod rhwystrau yn cael eu canfod a'u profi ar lefel grŵp unigol a phroffesiynol. Er bod cefnogaeth ar gael, trwy'r RDCS a lle bo angen trwy Unedau Treialon Clinigol yng Nghymru, mae angen cyfeirio'n well at hyn, mae angen adolygu llwythi gwaith ac mae angen dyrannu amser o fewn cynlluniau swyddi ar gyfer datblygu'r gwaith pwysig hwn ac i sicrhau cynllunio olyniaeth. i'n harweinwyr yn y dyfodol. Mae'r arolwg wedi darparu gwybodaeth werthfawr a meysydd ffocws wrth symud ymlaen ac rydym yn ddiolchgar iawn i bawb a'i cwblhaodd.

Cliciwch yma i lawrlwytho canlyniadau'r arolwg.