Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Digwyddiadau
Tuesday 24th March

Canolfan Ymchwil Canser Cymru: y pum mlynedd nesaf

Beyond year five

Darganfod cynlluniau a dyheadau newydd Canolfan Ymchwil Canser Cymru ar drothwy'r cyfnod cyllido newydd.

Sefydlwyd Canolfan Ymchwil Canser Cymru yn 2015. Ers lansio’r ganolfan, rydym wedi cael y fraint o fod yn dyst i rai cyflawniadau rhyfeddol. Mae ein hymchwilwyr wedi cynhyrchu £40 miliwn drwy’r grantiau a ddyfarnwyd iddynt, gan ddod ag incwm i Gymru. Yn wir, am bob £1 o arian Llywodraeth Cymru a dderbyniom, rydym wedi cynhyrchu £6.50.

Mae ffrwyth ein hymchwil wedi gwneud cyfraniad sylweddol at yr ymdrech fyd-eang i fynd i’r afael â chanser; hyd yn hyn, rydym wedi cyhoeddi 364 o erthyglau mewn cyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid. Mae cwmpas ein hymchwil yn golygu bod ein gwaith yn cyffwrdd â phob elfen o daith y claf a bydd yn newid bywydau, nid dim ond yng Nghymru, ond yn rhyngwladol.

Rydym yn falch iawn bod y ganolfan wedi derbyn cyllid i ganiatáu i'n hymchwil hynod werthfawr barhau am bum mlynedd arall. Bydd y digwyddiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth am ein cynlluniau a'n dyheadau ar drothwy'r cyfnod cyllido newydd ac yn gyfle i chi roi eich barn.

 

Pryd?

Dyddiad: 

Tuesday 24th March


Amser: 

09:30 - 14:00

 

Manylion Cyswllt

RSVP to Jodie Bond at BondJ@Cardiff.ac.uk