Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Digwyddiadau
Thursday 27th February

Fforwm Diwydiant

Industry forum

Mae clinigwyr, ymchwilwyr, y trydydd sector a'r diwydiant fferyllol yn dod a arbenigedd amrywiol a gwerthfawr i’r heriau rydym yn wynebu wrth optimeiddio canlyniadau a phrofiadau ar gyfer cleifion Canser. Rydym ar fin sefydlu fforwm diwydiant ar gyfer canser yng Nghymru i ddod a’r arbenigedd hynny at ei gilydd yn aml. Rydym eisiau cyd weithio gyda’r diwydiant i alluogi mynediad i GIG, creu cysylltiadau bydd yn hwyluso partneriaethau gyda’r nod i ddatrys materion penodol a thyfu ein Trysorfa Dystiolaeth.

Bydd y cyfarfod gyntaf ar y 27 o Chwefror 2020 yng Nghaerdydd.

Am fwy o wybodaeth ynghyn a’r fforwm a sut i gymryd rhan plîs cysylltwch â Luke Piggott, PiggottL@cardiff.ac.uk

 

Pryd?

Dyddiad: 

Thursday 27th February


Amser: 

 

Manylion Cyswllt

RSVP to Luke Piggott at PiggottL@cardiff.ac.uk