Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Digwyddiadau
Monday 4th February

Canolfan Ymchwil Canser Cymru: 2020 a thu hwnt

Event title

I nodi Diwrnod Canser y Byd ar y 4ydd o Chwefror, rydym yn cynnal seminar i fanylu ar ein cynlluniau sydd ar y gweill.

Ariennir ein canolfan gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru tan 2020, ac rydym wrthi ar hyn o bryd yn llunio cais am gyllid i 2025. Yn lle ein fforwm agored blynyddol, bydd y digwyddiad hwn yn rhoi'r cyfle i chi glywed mwy am ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol a'n gweledigaeth ar gyfer y cynnig sydd i ddod.

Cynhelir y digwyddiad yn: Darlithfa Fach, Ysgol Deintyddol, Ysbyty Prifysgol o Gymru yng Nghaerdydd. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni am ginio bwffe am 12:30, gyda sgyrsiau'n dechrau am 13:00.

 

Pryd?

Dyddiad: 

Monday 04th February


Amser: 

12:30 - 15:00

 

Manylion Cyswllt

RSVP to Leanne Caery at WCRC@Cardiff.ac.uk