Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Digwyddiadau
Saturday 27th October to Sunday 28th October

Dysgu am ganser yn Techniquest Glyndwr

Child running experiment at Techniquest

Mae Partneriaeth Canser Cymru yn dod â sefydliadau sy’n gweithio ledled Cymru at ei gilydd i wella canlyniadau i gleifion canser.

Mae pum sefydliad yn dod ynghyd i gyflwyno eu gwaith yn Techniquest Glyndŵr yr hanner tymor hwn.

Dewch i ddysgu mwy am beth mae gwyddonwyr yn ei wneud ledled Cymru i guro canser, a chymerwch

ran eich hun drwy roi cynnig ar ein gweithgareddau ymarferol.

Bydd ein staff yn cynnal gweithgareddau rhwng 10

a 4 o’r gloch ar y ddau ddiwrnod. Mae cymryd rhan yn hwyl, yn addas i bobl o bob oedran, ac mae wedi’i

gynnwys yn eich ffi mynediad. Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

 

Pryd?

Dyddiad: 

Saturday 27th OctoberDate To: 

Sunday 28th October
Amser: 

11:00 - 16:30

 

Manylion Cyswllt

RSVP to Jodie Bond at bondj@Cardiff.ac.uk