Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Digwyddiadau
Thursday 19th May

Esbonio Arbrofion Cam Cynnar

Clinigwr a claf

Ymunwch â'r Ganolfan Ymchwil Canser Cymru ac Cancer Research UK ar gyfer digwyddiad arbennig ble byddwch yn cael y cyfle i glywed popeth am dreialon clinigol sut maent yn gweithio. Bydd y noson yn cychwyn gyda derbyniad o fwyd a diodydd, wedi'i ddilyn gan rai gweithgareddau pen bwrdd llawn hwyl i helpu i egluro ymchwil glinigol gyda dull ymarferol.

Yna byddwn yn clywed cyfres o sgyrsiau byr gan Dr Andrew Westwell, a fydd yn datgelu sut mae cyffuriau canser newydd yn cael eu datblygu mewn amgylchedd labordy, ac bydd Dr Steve Knapper a Dr Robert Jones yn siarad am eu profiad fel clinigwyr ar arbrofion cynnar. Bydd y noson yn dod i ben gyda chyfle i chi ofyn eich cwestiynau i banel.

 

Pryd?

Dyddiad: 

Thursday 19th May


Amser: 

18:30

 

Manylion Cyswllt

RSVP to Jodie Bond at BondJ@Cardiff.ac.uk