Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Digwyddiadau
Tuesday 2nd February

Dweud eich barn

Senedd

Mae grŵp o gleifion, o dan arweiniad Annie Mulholland, wedi sefydlu Diwrnod Llais am Cleifion, lle gall cleifion sy'n cynrychioli cynifer o ganser â phosibl dweud wrth ACau beth yw eu barn am y gwasanaeth maent yn ei dderbyn. Bydd y digwyddiad yn cynnwys sesiwn Q & A gan gleifion gyda phanel trawsbleidiol o iechyd llefarwyr.

 

 

Pryd?

Dyddiad: 

Tuesday 02nd February


Amser: 

11:00 - 14:00

 

Manylion Cyswllt

RSVP to Annie Mulholland at CancerVOICESinWales@gmail.com