Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Digwyddiadau
Wednesday 21st October

Mae'r Ganolfan yn lansio i'r cyhoedd

Launch event photo

Bydd y digwyddiad hwn yn nodi lansiad y Ganolfan Ymchwil Canser Cymru. Bydd yn cynnwys sgyrsiau a gweithdai gan academyddion allweddol, gan gynnwys yr Athro Ian Tannock (Athro Oncoleg Feddygol) a chyfeiriad lansiad swyddogol gan Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog dros Iechyd. Bydd y cynadleddwyr yn cael clywed am nodau strateigic y Ganolfan a'i huchelgais ar gyfer y tair blynedd nesaf.
Dywedodd cyfarwyddwr y WCRC, John Chester,: "Rydym yn falch iawn i rannu gwaith y Ganolfan Ymchwil Canser Cymru yn ein cyfarfod lansio ar 21 Hydref. Mae'r Ganolfan yn cam fawr newydd ar gyfer ymchwil canser yng Nghymru. Bydd ein gwaith yn sicrhau y bydd cleifion canser yn y dyfodol yn elwa o sgrinio, diagnosis a thriniaethau gwell.
"Byddwn yn perfformio ac yn cefnogi ymchwil i ganser o'r ansawdd uchaf, gan ganolbwyntio ar gydweithredu, a rhagoriaeth fel gofyniad lleiaf. Gyda'r dull hwn, ein nod yw darparu cleifion a'u teuluoedd gyda chynllun unigol sy'n rhoi'r gofal canser gorau posibl ac yn ein cymuned y gwasanaethau canser gorau posibl i bob person. Wrth wneud hynny, bydd y Ganolfan hefyd yn ychwanegu at enw da Cymru am ragoriaeth ymchwil. "
Cofrestru yn cau ar y 7fed o fis Hydref.

 

Pryd?

Dyddiad: 

Wednesday 21st October


Amser: 

 

Manylion Cyswllt

RSVP to at WCRC@Cardiff.ac.uk