Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Cynnwys Cleifion a'r Cyhoedd (PPI)

Ein gweledigaeth yw i PPI gynnig: 'Partneriaeth weithredol rhwng y cyhoedd, ymchwilwyr ac eraill, i ddatblygu ymchwil canser yng Nghymru i wella eu hiechyd a lles'.

Yn ystod pedair blynedd cyntaf ein gwaith, datblygodd naw o bartneriaid ymchwil fframwaith arloesol sydd wedi helpu i weithredu ac ymgorffori diwylliant cefnogol sy'n cynnwys cleifion a'r cyhoedd ledled y ganolfan.

Mae'r graffeg canlynol yn dangos sut mae ein grŵp o bartneriaid ymchwil wedi datblygu dros y cyfnod hwn.

Mae'r cyhoeddiadau isod yn dangos beth rydym wedi'i gyflawni, a'r math o waith y mae'r Partneriaid Ymchwil wedi'i wneud dros y pedair blynedd cyntaf.

        .                     

Mae COVID-19 wedi gwneud i ni ail-feddwl am beth allwn ni gyflawni yn y sefyllfa newidiol hon, ac mae ei heffaith ar ymchwil a chynllunio hirdymor wedi dod yn anodd iawn.  Ymhlith y prosiectau tymor byrrach y byddwn yn eu taclo yn y cyfamser mae:

  • Cynyddu amrywiaeth o ran ein partneriaid ymchwil, o bersbectif daearyddol ac o ystod o gefndiroedd a phrofiadau.
  • Hyrwyddo defnydd Safonau Cynnwys y Cyhoedd y DU drwy gydol y ganolfan
  • Edrych ar ffyrdd y gallwn gofnodi a mesur effaith PPI mewn ymchwil
  • Lleihau'r broses y gellid recriwtio PPI ynddi er mwyn cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil, ac annog y defnydd o'r Gronfa Galluogi Cyfranogiad sy'n cael ei rhedeg gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

I gael rhagor o wybodaeth am gymryd rhan mewn ymchwil, ewch i wefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Os ydych chi'n ymchwilydd sydd â diddordeb mewn cynnwys y cyhoedd yn eich gwaith, cliciwch yma i ddysgu mwy.