Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Ffrwd Gwaith Diagnosau Gwell

Mae ein hymchwil i ataliadau wedi’u personoli yn canolbwyntio ar ddatblygu a gwerthuso strategaethau i annog dewisiadau ffordd o fyw iachach mewn grwpiau o bobl risg uchel, fel rhoi’r gorau i ysmygu neu gadw at ddeiet iach.

Rydym yn adeiladu ar ein cryfderau ym maes sgrinio, atal a diagnosis cynnar er mwyn lleihau baich canser ar bobl Cymru a thu hwnt.  Gwnawn hyn drwy wneud ymchwil sy’n helpu i atal canser, lle bo’n bosibl, sy’n codi annormaleddau yn y cyfnod cyn-ganseraidd neu sy’n canfod canser yn ei gamau cynharaf, cyn y gall dyfu ac ymledu. 

Rydym yn defnyddio data poblogaeth i: 

 

  • Wella iechyd yr ysgyfaint drwy gynyddu ymwybyddiaeth o symptomau canser yr ysgyfaint ac annog pobl mewn cymunedau difreintiedig i geisio help. 
  • Edrych ar ffactorau genetig a ffordd o fyw a chysylltu’r rhain â data ar ymwybyddiaeth o ganser y coluddyn i ymchwilio i: 
  • Ddefnyddio deallusrwydd artiffisial i ddadansoddi data a deall risg canser yn well;  
  • Strategaethau atal ymddygiadol (e.e. deiet) a therapiwtig (e.e. rhagnodi meddyginiaethau) mewn canser y colon a’r rhefr.