Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Gofal lliniarol a chefnogol

Mae'r llif gwaith Gofal Lliniarol a Chefnogol wedi ymrwymo i ddatblygu a chynnal ymchwil wedi'i ddylunio'n dda a fydd yn gwella gofal a phrofiad cleifion yn uniongyrchol, a'u gofalwyr, yng nghyfnodau datblygedig eu salwch.

Bydd y llif gwaith hwn yn hyrwyddo datblygiad y portffolio ymchwil gofal lliniarol a chefnogol yng Nghymru trwy ganolbwyntio ar:

  • Ddeilliannau sy'n canolbwyntio ar y claf/gofalwr yn hytrach na'r clefyd
  • Ymchwil tîm amlddisgyblaethol ar draws pob lleoliad gofal
  • Sefydlu storfa o dystiolaeth ymchwil sydd eisoes yn bodoli
  • Ymgysylltu â thimau clinigol a llunwyr polisi i roi darganfyddiadau'n syth i mewn i ymarfer
  • Lledaenu trwy lwybrau traddodiadau a thrwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol
  • Datblygiad parhaus ymgysylltiad â chleifion a'r cyhoedd sydd o ansawdd uchel, yn gynaliadwy ac yn cael ei werthuso'n briodol

Ein huchelgais yw parhau i fod ar flaen y gad o ran ymchwil mewn gofal lliniarol.

Cysylltwch â'r:
Athro Annmarie Nelson
ThomasK22@wctu.cf.ac.uk
Dr Simon Noble
Simon.Noble@Wales.nhs.uk