Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Meddygaeth Haenedig

Mae meddygaeth haenedig yn rhannu cleifion i mewn i grwpiau ar sail eu risg o ddatblygu canser neu eu hymatebion i therapïau penodol. Mae haenu'n cael ei ddefnyddio i nodi grŵp o gleifion sy'n rhannu nodweddion biolegol er mwyn defnyddio cynllun triniaeth effeithiol sydd wedi'i deilwra'n fwy manwl.

Bydd y pecyn gwaith hwn yn cefnogi a hwyluso darganfod “bioddangosyddion” haenu i nodi'r grwpiau hyn. Yna bydd yn arwain trosi'r darganfyddiadau hyn yn gyflym i mewn i dreialon clinigol ac ymarfer fel mater o drefn er budd cleifion.

Bydd Banc Canser Cymru (WCB) yn hwyluso gwaith y tîm hwn ymhlith sefydliadau eraill, gan gynnwys y Sefydliad Geneteg Feddygol (IMG). Biobanc yw WCB sy'n casglu samplau o feinwe a gwaed oddi wrth gleifion yng Nghymru lle mae canser yn ddiagnosis posibl. Bydd y samplau'n cael eu storio i ffurfio biostorfa y gall ymchwilwyr ledled y byd wneud cais iddo am fiosamplau a data. Mae'r IMG yn cynnwys labordai academaidd a'r GIG sy'n darparu dadansoddiad moleciwlaidd samplau, er mwyn darganfod, dilysu a throsi-gwasanaeth bioddangosyddion.

Bydd y pecyn gwaith hwn yn sicrhau bod buddion ymchwil sy'n gystadleuol yn rhyngwladol ac yn flaenllaw yn genedlaethol yn cael eu trosi i dreialon clinigol er budd cleifion.

Cysylltwch â:
Dr Richard Adams
Richard.Adams@Wales.nhs.uk