Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Imiwnoleg Canser

Mae imiwnoleg yn faes newydd cyffrous o ymchwil canser. Nod y pecyn gwaith hwn yn harneisio gweithgarwch y system imiwnedd i ladd canserau, mewn ffordd debyg i sut fyddai'ch corff yn ymladd annwyd neu haint.

Bydd y llinyn gwaith hwn yn adeiladu ar therapïau imiwnedd sydd eisoes yn bodoli fel brechlynnau gwrth-canser a therapïau celloedd gwyn. Hefyd, bydd y gwaith yn ehangu'r gymuned Imiwnoleg Canser yng Nghymru, gan ddwyn ynghyd rhwydwaith amlddisgyblaethol o ymchwilwyr imiwnoleg sy'n ymwneud â chanser ac nad ydynt yn ymwneud â chanser.

Cysylltwch â'r:
Athro Awen Gallimore
GallimoreAM@Cardiff.ac.uk

Ffindiwch allan mwy at www.cancerimmunology.co.uk