Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Gwybodeg ac Integreiddio

Bydd y pecyn gwaith hwn yn darparu systemau gwybodaeth i ategu gweithgareddau'r Ganolfan, gan gynnwys rheolaeth data ar gyfer treialon ymchwil clinigol a chymwysiadau clinigol.

Byddwn yn datblygu'r rhyngweithio rhwng cronfeydd data allweddol, yn cynyddu'r defnydd o ddata cleifion er mwyn gwella gofal, ac yn cydweithio tuag at ddatblygu systemau gwybodaeth sy'n dwyn ynghyd data cymdeithasol-demograffig, clinigol a bioleg meinwe. Bydd y gwaith hwn yn gosod y sylfeini ar gyfer gwybodaeth canser ar draws llwybr y claf, o sgrinio ac atal, trwy ddiagnosis a thriniaeth, ac i ofal cefnogol a lliniarol.

Cysylltwch â'r:
Athro David Ford
P.I.Carrington@Swansea.ac.uk