Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Genetegcanser acansefydlogrwyddgenomig

Mae canser yn deillio o gellwyriadau yn y DNA sy'n gwneud y cromosomau mewn celloedd dynol.  

Gall rhai mathau o ganser ddigwydd oherwydd gellwyriadau sy'n cael eu hetifeddu mewn teuluoedd, ond yn fwy cyffredin bydd canser yn digwydd oherwydd cellwyriadau gwasgaredig yn ystod bywyd.  Ar ôl eu ffurfio, gall celloedd canser gellwyrio eu DNA ymhellach, gan alluogi iddynt newid ac esblygu i mewn i fathau mwy ymosodol.  Mae gallu celloedd canser i esblygu fel hyn hefyd yn caniatáu iddynt osgoi triniaeth gan achosi ail bwl o'r clefyd.

Nod y pecyn gwaith hwn yw ymchwilio i mewn i gellwyriadau sy'n achosi canser a defnyddio'r ddealltwriaeth hon er budd cleifion.  Byddwn yn nodi cellwyriadau sy'n arwain at ffurfiau o ganser sy'n cael eu hetifeddu ac efallai y bydd hyn yn darparu profion genetig newydd i deuluoedd â'r cyflyrau hyn.  Byddwn yn darparu dealltwriaeth fwy manwl o ganlyniadau cellwyriadau genetig ar gyfer tarddiad ac esblygiad tiwmorau a'u hymateb/ymwrthedd i therapi. Trwy ddeall sut mae DNA yn cael ei gellwyro mewn canser byddwn yn datblygu gwell profion diagnostig, prognostig a rhagfynegol DNA.

Cysylltwch â’r:
Athro Duncan Baird
BairdDM@Cardiff.ac.uk