Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Ffrwd Gwaith Diagnosau Gwell 

Rydym yn canolbwyntio’n gryf ar waith rhyngddisgyblaethol er mwyn gwerthuso technoleg a allai wella diagnosis canser. 

Rydym yn gweithio ar wella sut caiff canserau cynnar a pholypau cyn-ganseraidd yn y coluddyn eu canfod gan ddefnyddio technoleg delweddu newydd a bacteria wedi’u peiriannu sy’n ein helpu i adnabod meysydd risg.

Rydym yn datblygu ffyrdd mwy effeithiol o ragfynegi deilliannau cleifion gan ddefnyddio biofarcwyr – profion sy’n dweud wrthym am gyflwr presennol tiwmor neu sut mae’n debygol o ymddwyn. Mae dau uchafbwynt yn y maes hwn yn cynnwys: 

 

  • Telomerau yw’r rhannau ar ddiwedd cromosom: mae eu mesur nhw’n rhoi mewnwelediad i brognosis claf. Rydym yn adeiladu ar lwyddiant blaenorol wrth ddadansoddi hyd telomerau a sut gellir cymhwyso hyn i helpu i ragfynegi’n well pa mor gyflym bydd canser claf yn tyfu. Gyda’r wybodaeth hon bydd meddygon yn gallu rhagnodi’r triniaethau mwyaf priodol.
  • Rydym yn parhau i ddatblygu profion gwaed syml fel nad oes rhaid i gleifion gael biopsi a allai amharu drwy ganolbwyntio ar ganfod DNA ac ecsosomau sy’n cael eu rhyddhau i’r gwaed o diwmorau.