Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Ein Ymchwil

Rydym yn cynnal ac yn cefnogi ymchwil canser o’r safon uchaf, ac yn canolbwyntio ar feysydd pwysig y mae angen clinigol amdanynt i sicrhau ein bod yn gallu helpu cleifion mewn ffordd mor effeithiol â phosibl. 

Mae Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd (PPI) yn ein hymchwil wrth galon ein gwaith. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am PPI yma.

Rhennir ein gwaith ymchwil yn bedair ffrwd waith:

Byddwn yn sicrhau bod pob un o’r ffrydiau gwaith hyn yn cyflawni gwaith ymchwil rhagorol i sicrhau dyfodol mwy llewyrchus i gleifion canser, ym mhedwar ban byd, nid yng Nghymru yn unig.