Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Ein Ymchwil

Byddwn yn cynnal a chefnogi ymchwil canser o'r ansawdd gorau, gan ganolbwyntio ar feysydd pwysig o angen clinigol i sicrhau ein bod yn gallu helpu cleifion mor effeithiol â phosibl. Mae ein gwaith yn ymestyn ar draws ehangder y sbectrwm “cymhwyso”, o gyfnodau cyntaf gwaith yn y labordy trwodd i ddeilliannau ac adborth cleifion sy'n derbyn triniaeth.

Rhennir ein gwaith ymchwil yn bedair thema:

Byddwn yn sicrhau bod pob un o'r themâu hyn yn darparu ymchwil ardderchog i warantu dyfodol gwell i gleifion canser, yng Nghymru, ac ar draws y byd.