Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Cymhwyso

Mae ymchwil cymhwyso yn golygu dod â darganfyddiadau o fainc y labordy i ochr y gwely ac o ochr y gwely i'r fainc, yn gyfnewid.

Bydd y thema hon yn "trosi" darganfyddiadau i mewn i therapïau ar gyfer cleifion, ac yn galluogi gwyddonwyr, gan ddefnyddio samplau o gleifion, i ddeall canser yn well.

Oherwydd bod gwahanol bobl yn cael gwahanol ddeilliannau o driniaethau canser, mae'n bwysig i ni nodi beth yw'r ffordd orau o drin cleifion mewn ffordd fwy pwrpasol. Mae'r thema hon yn canolbwyntio, i raddau helaeth, ar feddygaeth haenedig, sy'n ceisio mynd i'r afael â'r broblem hon.

Bydd y gwaith yn sicrhau bod buddion ymchwil sy'n gystadleuol yn rhyngwladol ac yn flaenllaw yn genedlaethol yn cael eu trosi i dreialon clinigol er budd cleifion. Mae'n ceisio sicrhau bod y cleifion cywir yn derbyn y driniaeth gywir ar yr adeg gywir ac mae'n gweithio'n agos ag ymchwilwyr cyn-clinigol i nodi ffyrdd o drin cleifion â thriniaethau mwy effeithiol a llai gwenwynig.

Rydym yn gweithio mewn cydweithrediad agos â'r Banc Canser Cymru ac Uned Ymchwil Cancer Cymru i gyflawni ein gwaith drosiadol. Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod mwy am y sefydliadau hyn:

Yr Athro Richard Adams y Dr Richard Clarkson sy'n arwain ein gwaith cymhwyso.