Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Cyn-Clinigol

Mae ein hymchwil cyn-clinigol yn cynnwys astudiaethau labordy sy'n diffinio mecanweithiau datblygiad a dilyniant canser ac yn nodi diagnosteg, bioddangosyddion a thriniaethau posibl y gellir mynd â nhw i leoliadau ymchwil clinigol i wella deilliannau cleifion.

Bydd gwaith yn y thema hon yn darparu gwybodaeth ar gyfer dulliau newydd o ymdrin â diagnosis, monitro a thriniaeth, symleiddio a chyflymu cymhwyso datblygiadau gwyddonol i mewn i ofal canser mwy effeithiol, mwy diogel a mwy unigol. Mae'r thema'n cwmpasu'r pynciau canlynol:

Mae'r Athro Julian Sampson o Brifysgol Caerdydd yn arwain ein gwaith cyn-clinigol.