Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Clinigol

Mae ymchwil clinigol yn golygu rhoi darganfyddiadau ymchwil cyn-clinigol a chymhwyso ar waith. Dyma'r cyfnod cyntaf pan ddygir therapïau newydd i gleifion eu treialu.

Mae ein themâu clinigol yn cwmpasu dau faes:

Bydd y thema hon yn hyrwyddo gwybodaeth mewn triniaeth canser clinigol wrth ddarparu mynediad ehangach ac amserol at driniaethau sy'n dod i'r amlwg i gleifion yng Nghymru. Mae hefyd yn ceisio cynyddu recriwtio i dreialon clinigol ar draws amrywiaeth o fathau o ganser.

Bydd yn cynyddu gweithgarwch economaidd sy'n gysylltiedig â threialon yng Nghymru ac yn sicrhau bod buddion ymchwil treialon clinigol yn cael eu symud trwodd i ddarpariaeth a threfniadaeth gwasanaeth fel mater o drefn.

Yr Athro John Staffurth sy'n arwain ein gwaith clinigol.