Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN

Signalu a chelloedd stem

Bydd y rhaglen waith hon yn darganfod "sawdl Achil" tiwmorau canseraidd ac yn ymosod arnynt â therapïau wedi'u targedu.

Nid yw'r holl gelloedd mewn tiwmor yn gallu adnewyddu eu hunain. Mae'n rheiny sy'n gallu rhannu yn edrych ac yn ymddwyn yn debyg i fôn-gell ac maent yn cael eu galw'n ‘poblogaeth gyrru’ y tiwmor. Rydym yn cynnal ymchwil bôn-gell i roi gwybodaeth fewnol i ni am fynd i'r afael â'r boblogaeth gyrru mewn tiwmorau canseraidd.

Mae'r boblogaeth gyrru'n rhannu dau brif nodwedd â bôn-gelloedd; mae'r ddau'n anfarwol ac mae'r ddau'n gallu hunan-adnewyddu. Y nodweddion hyn yw prif ffactorau tyfiant a symudiad tiwmorau o amgylch y corff.

Mae llwybrau moleciwlaidd mewn cell yn pennu a fydd yn ymddwyn fel bôn-gell ac mae'n bosibl cynnal neu ddiffodd y llwybrau moleciwlaidd hyn. Mae'r pecyn gwaith hwn yn datblygu cyffuriau newydd sy'n gallu gwneud hynny i ddarparu triniaeth sydd wedi'u targedu'n well.

Yn y pen draw, nod y pecyn gwaith hwn yw datblygu cyffuriau newydd, dilysu therapïau newydd a darparu prognosisau mwy cywir i gleifion.

Cysylltwch â'r:
Dr Richard Clarkson
ClarksonR@Cardiff.ac.uk